Truth-Finders.com - 진실을 찾는 사람들...

 

0 / 2

 

 UFO

    사진 자료실

    사진 분석 & 토론

    외계인 & 관련

    동영상 자료실

    UFO 목격담

 달(Moon)

    일반자료실

    번역자료실

    토론장

 화성(Mars)

    화성 자료실

    화성 토론장

 미스테리

    미스테리 일반

    음모론 자료실

    역사속 미스테리

    크롭서클 자료실

    토론장

 과학 & 우주

    일반자료실

    질문&토론장

 커뮤니티

    자유 게시판

    질문 & 제안

    엔터테인먼트

    방명록

 관련링크 모음

 대용량 자료실

 공지사항

 

 

  0
 980    6  49

880
 NASA APOD site에서 발췌 (중복이면 삭제하겠슴다.) [9]

mulmin
2005/10/07 1094
879
 NASA's Alien Anomalies caught on film - A compilation of stunning UFO footage from NASA's archives [5]

무령아빠
2010/04/16 772
878
 Re-analysis Of "Notched UFO" Effect In Some Images

시디
2006/10/22 579
877
 Roswell 1947 당시 사건사진 [10]

2008/02/05 1797
876
 SOHO사진입니다. 유성치고는 큰것같고... [3]

술향기
2007/08/30 1183
875
 Speculation Still, Over Nasa 'Smoking Gun' Tape [20]

시디
2006/04/28 849
874
 Speeding Spaceship [8]

시디
2006/02/28 766
873
 sts-48 ufo 동영상 심층분석(1편) [3]

시디
2005/11/08 1020
872
 STS-51 UFO [4]

진실은저너머에
2004/06/11 887
871
 The Top Secret Nasa Ufo Films 동영상에서 27분 33초에... [2]

din
2006/07/16 875
870
 Today Best Shot [9]

TrustNo1
2004/04/24 741
869
 U.F.O인가요 [12]

야간비행
2005/05/24 993
868
 u.f.o출현시 행동지침서.... [5]

tjswjdehowl
2004/08/17 699
867
 UAV UFO 의정체 [18]

mulpas
2007/06/28 2297
866
 UAV UFO가 또다시 나타났네요..... [20]

득도깨달음
2007/06/19 1747
865
 UAV UFO는 헤일로3 조작 사진 [15]

일반상대적
2007/09/14 1407
864
 ufo [6]

문게이트
2006/07/28 810
863
 UFO ? 플레어? 이게 뭘까요? [7]

달마신
2010/08/26 1016
862
 UFO DISC IN ITALY 2007 [7]

폭스
2009/08/01 815
861
 UFO From Plane [5]

시디
2006/02/24 920
  [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10]..[49]
           
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by JiYoo

Copyright ⓒ 2003 www.truth-finders.com All Rights Reserved.