Truth-Finders.com - 진실을 찾는 사람들...

 

0 / 3

 

 UFO

    사진 자료실

    사진 분석 & 토론

    외계인 & 관련

    동영상 자료실

    UFO 목격담

 달(Moon)

    일반자료실

    번역자료실

    토론장

 화성(Mars)

    화성 자료실

    화성 토론장

 미스테리

    미스테리 일반

    음모론 자료실

    역사속 미스테리

    크롭서클 자료실

    토론장

 과학 & 우주

    일반자료실

    질문&토론장

 커뮤니티

    자유 게시판

    질문 & 제안

    엔터테인먼트

    방명록

 관련링크 모음

 대용량 자료실

 공지사항

 

 

  0
 388    12  20

168
 UNIDENTIFIED SUBMERGED OBJECT ,USO [1]

piper maru
2010/03/28 1297
167
 2010년 보고된 태양 주위를 선회하는 ufo 모선 [15]

초록색와사비
2010/04/12 2397
166
 엄청난 발광으로 밤하늘이 밝을 정도로 추락하는 UFO [7]

무령아빠
2010/04/16 1823
165
 SBS 호기심 천국 ㅡ UFO의 비밀 (빌리마이어 관련) [3]

무령아빠
2010/04/16 2334
164
 허준님 도봉산상공 물체 동영상 [40]

폭스
2010/06/06 1432
163
 6월 1일 경 서울 하늘 찍은 동영상에 나타난 불빛들... [5]

짜르뜨
2010/06/10 1064
162
 경이로운 비행능력 [9]

piper maru
2010/06/21 2024
161
 Incredible UFOs caugt by NASA near Saturn's... [1]

piper maru
2010/06/21 900
160
 The Great Crossing of Saturn's Rings [5]

piper maru
2010/06/21 1167
159
 로드(rod) [10]

젤리
2010/07/06 1414
158
 UFO China Beijing 1995 [11]

폭스
2010/08/05 1731
157
 신촌 대규모 UFO? [8]

또하나의별
2010/10/01 1201
156
 9월 26일 인사동 [14]

폭스
2010/10/03 1028
155
 영국 들판을 가로지르는 미확인비행물체 [8]

데쟈뷰
2010/10/05 1300
154
 이영상은 뭔가요?? [11]

추파춥스
2010/10/06 1295
153
 뉴욕 브루클린 낮에 촬영된 ufo ~ [3]

또하나의별
2010/10/11 1012
152
 10월 13일 주요도시 ufo 출현!!!!!(업데이트) [10]

자스민
2010/10/14 1404
151
 Cincinnati UFO [5]

폭스
2010/11/06 610
150
 펜실베니아 델라웨어 UFO군집 동영상 [8]

폭스
2010/11/09 691
149
 2010년 6월 도쿄 상공 [5]

폭스
2010/11/09 702
  [1]..[11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20]
           
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by JiYoo

Copyright ⓒ 2003 www.truth-finders.com All Rights Reserved.