Truth-Finders.com - 진실을 찾는 사람들...

 

0 / 7

 

 UFO

    사진 자료실

    사진 분석 & 토론

    외계인 & 관련

    동영상 자료실

    UFO 목격담

 달(Moon)

    일반자료실

    번역자료실

    토론장

 화성(Mars)

    화성 자료실

    화성 토론장

 미스테리

    미스테리 일반

    음모론 자료실

    역사속 미스테리

    크롭서클 자료실

    토론장

 과학 & 우주

    일반자료실

    질문&토론장

 커뮤니티

    자유 게시판

    질문 & 제안

    엔터테인먼트

    방명록

 관련링크 모음

 대용량 자료실

 공지사항

 

 

  0
 388    17  20

68
 Beaconsfield, Perth, Australia [3]

폭스
2006/11/12 1172
67
 UFO [16]

폭스
2005/06/05 2908
66
 UFO Sarajevo Bosnia [8]

폭스
2006/07/23 1300
65
 Israel Giant UFO high [16]

폭스
2007/02/18 4390
64
 헬리콥터들과 UFO [9]

폭스
2007/05/18 3704
63
 ISS주변을 지나는 물체들 [8]

폭스
2007/06/23 2459
62
 Brooklyn, N.Y. UFO [14]

폭스
2007/06/23 2074
61
 [영국] Halesowen UFO [6]

폭스
2008/12/20 2152
60
 [영국]UFO에서 광선 발사 장면 촬영? [29]

폭스
2009/01/24 4462
59
 UFO Chile, 1999 [2]

폭스
2009/08/01 1301
58
 브라질 2009. 6. 21 [12]

폭스
2009/08/13 1420
57
 South India 2008. 1. 23 [6]

폭스
2009/08/13 1369
56
 터키 NTV 방송 UFO동영상 [8]

폭스
2008/02/09 2392
55
 2007년 영국 사우스 햄튼 [9]

폭스
2008/02/10 1933
54
 크렘린 상공에 UFO? [14]

폭스
2009/12/18 1615
53
 아일랜드 삼각형 UFO [10]

폭스
2010/01/24 1577
52
 허준님 도봉산상공 물체 동영상 [40]

폭스
2010/06/06 1432
51
 펜실베니아 델라웨어 UFO군집 동영상 [8]

폭스
2010/11/09 691
50
 2010년 6월 도쿄 상공 [5]

폭스
2010/11/09 702
49
 Cincinnati UFO [5]

폭스
2010/11/06 610
  [1]..[11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20]
           
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by JiYoo

Copyright ⓒ 2003 www.truth-finders.com All Rights Reserved.