Truth-Finders.com - 진실을 찾는 사람들...

 

0 / 0

 

 UFO

    사진 자료실

    사진 분석 & 토론

    외계인 & 관련

    동영상 자료실

    UFO 목격담

 달(Moon)

    일반자료실

    번역자료실

    토론장

 화성(Mars)

    화성 자료실

    화성 토론장

 미스테리

    미스테리 일반

    음모론 자료실

    역사속 미스테리

    크롭서클 자료실

    토론장

 과학 & 우주

    일반자료실

    질문&토론장

 커뮤니티

    자유 게시판

    질문 & 제안

    엔터테인먼트

    방명록

 관련링크 모음

 대용량 자료실

 공지사항

 

 

  0
 388    8  20

248
 Vivid Silver Saucer [17]

야간비행사
2004/01/10 1490
247
 Volcano Diver [1]

발냄새대마왕
2015/02/22 291
246
 VTOL 이라는 첩보기 [12]

야간비행사
2005/04/01 3151
245
 YTN. UFO 추적 촬영 첫 성공 2001년 동영상 [24]

카오스
2004/03/15 3246
244
 [111003] 개천절 광화문 UFO 편대비행 (허준씨 촬영) [7]

bluu
2011/10/08 647
243
 [5.10]용인 상공의 UFO [61]

지구별
2005/05/17 4975
  
[KBS2]로드 분석 방송 [36]

폭스
2004/04/05 13910
241
 [기사] 공항 위 ‘대형UFO‘ 영상… “한때 공항 폐쇄” 증언 이어져 [3]

무령아빠
2012/01/17 1157
240
 [동영상] 눈 깜짝 할 새, '소닉붐' 일으킨 UFO? [26]

싸대기한방
2011/06/17 1343
239
 [미국]1995.7.21 - Gulf Breeze, Florida [6]

폭스
2003/09/22 1388
238
 [미국]ufo [12]

진실은저너머에
2004/06/10 1440
237
 [미국]ufo 2 [10]

진실은저너머에
2004/06/10 1710
236
 [미국]]1998, Detroit, Michigan

폭스
2003/10/06 1526
235
 [미국]켈리포니아 - UFO [5]

진실은저너머에
2004/06/11 1738
234
 [미국]콜로라도 - UFO [7]

진실은저너머에
2004/06/11 2681
233
 [벨기에]삼각 UFO [4]

진실은저너머에
2004/06/11 2377
232
 [영국] Halesowen UFO [6]

폭스
2008/12/20 2152
231
 [영국]1998.7.17 - Gravesend [4]

폭스
2003/09/22 1413
230
 [영국]UFO에서 광선 발사 장면 촬영? [29]

폭스
2009/01/24 4462
229
 [영국]앤서니 우즈의 UFO Videos [2]

폭스
2003/09/22 2071
  [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10]..[20]
           
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by JiYoo

Copyright ⓒ 2003 www.truth-finders.com All Rights Reserved.