Truth-Finders.com - 진실을 찾는 사람들...

 

0 / 5

 

 UFO

    사진 자료실

    사진 분석 & 토론

    외계인 & 관련

    동영상 자료실

    UFO 목격담

 달(Moon)

    일반자료실

    번역자료실

    토론장

 화성(Mars)

    화성 자료실

    화성 토론장

 미스테리

    미스테리 일반

    음모론 자료실

    역사속 미스테리

    크롭서클 자료실

    토론장

 과학 & 우주

    일반자료실

    질문&토론장

 커뮤니티

    자유 게시판

    질문 & 제안

    엔터테인먼트

    방명록

 관련링크 모음

 대용량 자료실

 공지사항

 

 

  0
 388    9  20

228
 11월 18일 오후 5시 숭문고에서 촬영된 영상이랍니다. [19]

동이제국
2010/11/21 1375
227
 NASA Discovery - Orbs [9]

젤리
2006/07/22 1384
226
 nasa secret transmissions smoking gun ufo revealed martins stubbs [2]

yaki
2006/08/24 1386
225
 [미국]1995.7.21 - Gulf Breeze, Florida [6]

폭스
2003/09/22 1388
224
 UFO RELEASES INTELLIGENT MOVING SPHERES!! First ever [14]

시디
2009/07/15 1391
223
 Lowestoft, Germany Clip [2]

폭스
2003/11/10 1399
222
 10월 13일 주요도시 ufo 출현!!!!!(업데이트) [10]

자스민
2010/10/14 1404
221
 [영국]1998.7.17 - Gravesend [4]

폭스
2003/09/22 1413
220
 로드(rod) [10]

젤리
2010/07/06 1414
219
 구글어쓰 카메라에 잡힌 ufo [24]

모로코ufo
2011/07/21 1418
218
 브라질 2009. 6. 21 [12]

폭스
2009/08/13 1420
217
 암스테르담서 여객기 이륙 도중 UFO 포착 [4]

폭스
2012/03/20 1424
216
 2014년 UFO 베스트 [1]

청솔모
2014/01/14 1427
215
 허준님 도봉산상공 물체 동영상 [40]

폭스
2010/06/06 1432
214
 [미국]ufo [12]

진실은저너머에
2004/06/10 1440
213
 장위동 UFO [11]

쿤켄
2009/10/17 1443
212
 [충격영상] 예루살렘 UFO 출현 최근접 촬영 [6]

가레오시스
2011/03/21 1447
211
 UFO 공중폭파 장면 포착. [12]

투정
2013/01/04 1458
210
 Heflin 인터뷰 [1]

폭스
2006/07/10 1472
209
 Vivid Silver Saucer [17]

야간비행사
2004/01/10 1490
  [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10]..[20]
           
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by JiYoo

Copyright ⓒ 2003 www.truth-finders.com All Rights Reserved.